Chengjingwen Tang

Men's Physique
October 10, 2021 2021 NPC Washington Ironman